Mọi sự ủng hộ của quý vị xin được gửi về thông tin dưới đây:

Trong nước:
Thông tin tài khoản:
Tên ngân hàng: Vietcombank
Số tài khoản: 0951004201852
Chủ tài khoản: Trương Xuân Thủy

Nước ngoài:
Thông tin tài khoản Paypal:
Email Paypal: thuytruong182@gmail.com
Tiền tệ: USD
Mèo Ú Guitar xin được ghi nhận tấm lòng của quý vị đã ủng hộ cùng lời cảm ơn trân thành nhất!